โลโก้เว็บไซต์ การประชุมสัมมนา 2017 Global TVET Policy Workshop ณ ประเทศเกาหลีใต้ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมสัมมนา 2017 Global TVET Policy Workshop ณ ประเทศเกาหลีใต้

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 133 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสัมมนา 2017 Global TVET Policy Workshop ในหัวข้อ“Strategies of TVET training institutions to achieve sustainable development” ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea University of Technology and Education (KOREATECH) ณ โรงแรม Sheraton Seoul D Cube City Hotel กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่15 - 19 พฤษภาคม 2560 

โดยการประชุมสัมมนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม(TVET) เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุด อีกทั้งร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนานโยบายที่ยั่งยืนอันเกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม(TVET)ต่อไป โดยได้เรียนเชิญผู้บริหารของสถาบันการศึกษาจาก 4 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม กัมพูชา และเกาหลีใต้ โดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในฐานะประธานสมาคมระดับภูมิภาคว่าด้วยครูอาชีวศึกษาในเอเชีย(RAVTE)

และในการประชุมครั้งนี้ มทร ล้านนา ได้ร่วมลงนามความร่วมมือด้านพัฒนาศักนภาพกำลังคนเป็นส่วนหนึ่งของ KOREATECH TVET Campus ร่วมกับมหาวิทยาลัยในกัมพูชา เวียดนาม เกาหลี (KOREATECH) อีกทั้งคณะผู้บริหารของ มทร. ล้านนา ได้เดินทางไปเยี่ยมนายกษิดิ์เดช ณ ลำปาง นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นส.นัฐพร ชมภูเพชร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นักศึกษาของ มทร. ล้านนา ที่ได้รับทุนการศึกษาจาก KOREATECH ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Korea University of Technology and Education (KOREATECH)


คลังรูปภาพ : ไปkoreatech
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา