โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษาโครงการ Asean Vocational Engineering Camp (AVEC) 2017 ณ ประเทศมาเลเซีย | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนการศึกษาโครงการ Asean Vocational Engineering Camp (AVEC) 2017 ณ ประเทศมาเลเซีย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 179 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) ประเทศมาเลเซีย ร่วมกับ สมาคมระดับภูมิภาคว่าด้วยครูอาชีวศึกษาในเอเชีย (RAVTE) รับสมัครนักศึกษา มทร. ล้านนา เข้าร่วมโครงการ Asean Vocational Engineering Camp (AVEC) 2017 ระหว่างวันที่ 16 - 23 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศมาเลเซีย

หัวข้อค่ายในปีนี้: "Toward School 4.0"

คุณสมบัติเบื้องต้น: นักศึกษาสาขาวิศวะ Computer / นักศึกษาที่สนใจและมีความรู้พื้นฐานด้านภาษา C

นักศึกษาที่ได้รับเข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนดังต่อไปนี้
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ เชียงใหม่ - กัวลาลัมเปอร์
2. ค่าเข้าร่วมโครงการ
3. ค่าเดินทางภายในประเทศ
4. ค่าที่พักและอาหาร
***นักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมโครงการ อาจมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหารเป็นบางมื้อ***

นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ มทร. ล้านนา ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

รายละเอียด >> Download


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา