โลโก้เว็บไซต์ ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนเรียนภาษาจีน 1 ปี ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 พฤษภาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 412 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา มทร. ล้านนา ที่สนใจเรียนภาษาจีน 1 ปี ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2560 
หากนักศึกษาเรียนผ่านระดับภาษาจีน ตามที่ CTBU กำหนดไว้ ทาง CTBU สนับสนุนให้นักศึกษาสมัครรับทุน เรียนต่อระดับปริญญาโท

ตือต่อสบอถามและส่งใบสมัครได้ที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มทร. ล้านนา โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 1001,1712 fackbook : oir rmutl และอีเมล์ oir_rmutl@hotmail.com

ใบสมัคร >> Download

ใบตรวจสุขภาพ >> Download

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา