โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมโครงการ TFI SCALE 2017 (LEX) ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมโครงการ TFI SCALE 2017 (LEX) ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์ Facilitator และบุคลากรวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมโครงการ TFI SCALE 2017 (LEX) ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 4-24 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯที่ได้รับทุนทั้งสิ้น 23 ราย พร้อมผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความเป็นมา วัตุประสงค์ของโครงการ แนวทางในการปฏิบัติตน หลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติเมื่อได้รับทุน รวมถึงการเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา