โลโก้เว็บไซต์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Korea University of Technology and Education (KOREATECH)  สาธารณรัฐเกาหลี | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Korea University of Technology and Education (KOREATECH) สาธารณรัฐเกาหลี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 215 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายกษิดิ์เดช ณ ลำปาง นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นส.นัฐพร ชมภูเพชร นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจาก KOREATECH ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Korea University of Technology and Education (KOREATECH) สาธารณรัฐเกาหลี ระยะเวลา 1 ภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 20 มิถุนายน 2560 ทั้งนี้ KOREATECH ได้ให้ทุนสนับสนุน ค่าที่พัก จำนวน 480,000 วอน/เทอม และค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน 200,000 วอน/เดือน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา