โลโก้เว็บไซต์ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Westfälische Hochschule ประเทศเยอรมนี | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Westfälische Hochschule ประเทศเยอรมนี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 เมษายน 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 116 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

นายภานุพงศ์ ปิดเมือง นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้นปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลื่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Westfälische Hochschule ประเทศเยอรมัน สาขา International Management  ระยะเวลา 1 เทอม ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 28 กรกฎาคม 2560 ทั้งนี้ยังได้รับทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัย Westfälische Hochschule เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน 250 ยูโร ต่อเดือน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา