โลโก้เว็บไซต์ การประชุมแผนการดำเนินงานต่อเนื่องการจัดการศึกษาแบบ CDIO | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมแผนการดำเนินงานต่อเนื่องการจัดการศึกษาแบบ CDIO

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 124 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมแผนการดำเนินงานต่อเนื่องหลังจากที่บุคลากร มทร. ล้านนา 10 ท่านได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอระดับสูง (CDIO-Advanced Programme 2016) ครบถ้วนตามแผนที่ได้ทำไว้ร่วมกันระหว่าง มทร.ธัญบุรี มทร.ล้านนา มทร.อีสาน มทร.กรุงเทพ มทร.พระนคร กับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ จึงต้องร่วมกันหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมต่อยอดให้อาจารย์ทั้ง 10 ท่านนี้เป็น Master Trainers หรือวิทยากรหลักของ มทร. ล้านนา ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน CDIO สู่การปฎิบัติไปยังทุกหลักสูตร และทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ


คลังรูปภาพ : ประชุม cdio
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา