โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษา 2017 Taiwan Scholarship Program for Thai students | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนการศึกษา 2017 Taiwan Scholarship Program for Thai students

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 152 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากไต้หวัน ประจำปี 2017 (2017 Taiwan Scholarship Program for Thai students) ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก สำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2017 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดดังเอกสารแนบ และ จัดส่งเอกสารการสมัครทุนมาได้ที Educational Division,Taipei Economic and Cultural Office in Thailand, 20th Fl., Empire Tower, South Sathorn Road, Bangkok 10120

รายชื่อมหาวิทยาลัยในไต้หวันที่มอบทุนการศึกษา >> Download
ใบสมัคร >> Download

รายละเอียดทุน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา