โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก  National Taiwan University of Science and Technology | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก National Taiwan University of Science and Technology

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 พฤศจิกายน 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.ประชา ยืนยงกุล รองคณบดีด้านบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประชุมร่วมกับ Prof. Lee Cheng-Kang Ms.Chang Maggei Ms.Chen Kuan-Jung จาก National Taiwan University of Science and Technology Prof. Wen-Chien Lee จาก National Chung Cheng University และ Prof. Yu-Shen Cheng จาก National Yun Lin University   โดยการประชุมร่วมกันครั้งนี้เพื่อร่วมกันหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและโครงการการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา