โลโก้เว็บไซต์ ทุนโครงการ Young Innovators Programme ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนโครงการ Young Innovators Programme ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 พฤศจิกายน 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 177 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทุนเข้าร่วมโครงการ Young Innovators Programme ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 1 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จำนวน 3 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักนวัตกรรมรุ่นใหม่ในการพัฒนาทักษะการสื่อสารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2559
สอบถามรายละเอียดทุนได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Facebook: Oir Rmutl หรือ e-mail: oir_rmutl@hotmail.com หรือ โทร. 053-921444 ต่อ1001
,1712

ใบสมัคร >> Download

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา