โลโก้เว็บไซต์ การประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ครั้งที่ 2/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ครั้งที่ 2/2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 184 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์ โดย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ ผู้ช่วยหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ได้มีการประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 (2/2560) เพื่อแจ้งแผนการปฏิบัติงานของงานวิเทศสัมพันธ์และการกำกับการใช้งบประมาณให้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งร่วมกันหารือเรื่องการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงาน และการจัดทำโบรชัวร์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ยังได้ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาของบุคลากรทุกคน โดยได้รับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา