โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษา KOREATECH Korea University of Technology and Education | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนการศึกษา KOREATECH Korea University of Technology and Education

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 พฤศจิกายน 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 216 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทุนการศึกษาจาก KOREATECH Korea University of Technology and Education สาธารณรัฐเกาหลี สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียนการศึกษา ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม - 20 มิถุนายน 2560 ทาง KOREATECH ได้มอบทุนค่าที่พัก จำนวน 480,000 วอน ต่อเทอม (17,770 บาท) และค่าใช้จ่ายรายเดือน จำนวน 200,000 วอน ต่อเดือน (7,404 บาท) ให้แก่นักศึกษา มทร.ล้านนา จำนวน 2 ทุน สมัครได้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ผู้สนใจสามารถติดต่องานวิเทศสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Facebook: Oir Rmutl หรือ e-mail: oir_rmutl@hotmail.com หรือ โทร. 053-921444 ต่อ1001,1712

หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด >> Download
ใบสมัคร >> Download
รายละเอียด KOREATECH


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา