โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษาจาก Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนการศึกษาจาก Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 216 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ทุนการศึกษาจาก Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา ที่สนใจศึกษาต่อปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยทาง STUST ได้มอบทุนค่าเทอมและค่าหอพักให้ ผู้สนใจสมัคร สามารถติดต่อได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Facebook: Oir Rmutl หรือ e-mail: oir_rmutl@hotmail.com หรือ โทร. 053-921444 ต่อ1001,1712ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา