โลโก้เว็บไซต์ ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 2016-2017 Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 2016-2017 Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 272 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 2016-2017 Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD) สำหรับปีการศึกษา 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5 เดือน โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2017/Spring 2018)
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการประกาศรับสมัครสอบชิงทุนและการกรอกใบสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.fulbrightthai.org (section "Now Open") หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงได้ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. โทร. 0-2285-0581-2 ต่อ 106 หรือติดต่องานวิเทศสัมพันธ์ โทร.053-921444 ต่อ 1001 ส่งเอกสารมายังงานวิเทศสัมพันธ์ภายในวันที่ 15 มกราคม 2560


1. UGRAD 2017 Thai Announcement FINAL

2. UGRAD 2017 Thai Application Guidelines and Checklist

3. Global UGRAD Step-by-Step Student Instructions

4. Global UGRAD Recommendation Form 1

5. Global UGRAD Recommendation Form 2

6. Global UGRAD 1-pager information for Thai

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา