โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 พฤศจิกายน 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 94 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบสองทาง ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาภาคีจากประเทศสมาชิก ASEM ในยุโรป (Windesheim University of Applied Sciences - Netherland และ TU Dortmund University - Germany เป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียนการศึกษา สมัครได้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2559
ผู้สนใจสามารถติดต่องานวิเทศสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Facebook: Oir Rmutl หรือ e-mail: oir_rmutl@hotmail.com หรือ โทร. 053-921444 ต่อ1001,1712


ใบสมัคร >> Download
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา