โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมสอนวิธีการทำกระทงแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก CTBU และ CQUT | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมสอนวิธีการทำกระทงแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก CTBU และ CQUT

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤศจิกายน 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 123 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ได้จัดกิจกรรมสอนวิธีการทำกระทงให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing Technology and Business Unversity (CTBU) และ Chongqing University of Technology (CQUT) เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2559 เวลา 15.00 น - 17.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

คลังรูปภาพ : ทำกระทง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา