โลโก้เว็บไซต์ การประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ครั้งที่ 1/2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 ตุลาคม 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 110 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ โดยมีดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อทบทวนและจัดทำภาระงานของบุคลากรในหน่วยงาน รวมถึงมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงาน และรับทราบผลการดำเนินงานปีงบประมาณ2559 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งปรึกษาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานต่อไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา