โลโก้เว็บไซต์ การประชุมนักศึกษาแลกเปลี่ยน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 ตุลาคม 2559 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 94 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 12.00 งานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ ห้องเรียนศูนย์ภาษา เพื่อแจ้งข้อมูลและเตรียมความพร้อมการต่อวีซ่า พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลด้านการเรียน ความเป็นอยู่ ปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา