โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กันยายน 2566 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 23 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถานทูตสหรัฐฯ และ โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยน Spring 2024 YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยเยาวชนไทยผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี สามารถเลือกสมัครในหัวข้อต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
1. Civic Engagement รับเยาวชนไทยจำนวน 6 คน
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Nebraska - Omaha
- Arizona State University
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/zEqS5kZX7yzYZsqk8
2. Environmental Issues รับเยาวชนไทยจำนวน 6 คน
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Montana
- East-West Center, Hawaii
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/ZN6yezrgnE9VTmVp8
3. Social Entrepreneurship & Economic Development รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Connecticut
- University of Texas - Austin
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/qZ7dJ3UTPDFZRtLv9
หมายเหตุ:
- ไม่สามารถเลือกมหาวิทยาลัยได้
- ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา จะคัดเลือกใบสมัคร และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2023 ที่ Facebook เพจนี้
- โครงการ Spring 2024 YSEALI Academic Fellowship กำหนดให้เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ซึ่งจะจัดช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2024 ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
- โครงการ YSEALI Academic Fellowship เป็นทุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แบบเต็มจำนวน ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด (ทุนนี้ได้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหรัฐฯ ค่าทำวีซ่า ค่าที่พัก และค่าอาหารขณะเข้าร่วมโครงการแล้ว)
- หากมีคำถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง สามารถอีเมลมาสอบถามได้ที่ YSEALIThailand@state.gov
- หมดเขตรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2023 ก่อนเวลา 23:59 น. เท่านั้น
สามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ขั้นตอนการคัดเลือกและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา