โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Submission ในระบบ Time Higher Education (THE) | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา Submission ในระบบ Time Higher Education (THE)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 9 พฤศจิกายน 2565 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 190 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 พศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 ขึ้น ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา เพื่อนำเสนอข้อมูลและทำการ Submission ในระบบ  Time Higher Education (THE) เวที Impact Ranking โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา