โลโก้เว็บไซต์ โครงการ 2022 Design Thinking – Slow Movement Workshop ร่วมกับ Nanhua University ไต้หวัน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ 2022 Design Thinking – Slow Movement Workshop ร่วมกับ Nanhua University ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 25 กันยายน 2565 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24-25 กันยายน 2565 สัปดาห์แรกของการดำเนินโครงการ 2022 Design Thinking – Slow Movement Workshop ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ Nanhua University (NHU)ไต้หวัน ที่จะมีการจัดกิจกรรมขึ้นทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. - 29 ต.ค. 65 ผ่านระบบออนไลน์ โดยในวันแรกเป็นพิธีเปิดโครงการจากวีดิทัศน์ของอธิการบดีทั้ง 2 สถาบัน และปฐมนิเทศน์นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (มทร.ล้านนา 23 คน NHU 25 คน) กิจกรรมของวันแรกมีดังนี้

- Taiwanese and Thai Cultures

- Buddies & Group Discussion

- Community Site Information

- Slow Movement Concepts (Society, Tourism, and Food)

- Reflection Activity

สำหรับวันที่สองของโครงการ (25 ก.ย. 65) เป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบ Design Thinking และมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

- Overview of Design Thinking ( Sense and Sensibility, Empathy, Ideation, and Prototype, (Singapore Polytechnic Framework)

- Observation Techniques (POEMS & AEIOU)

- Interview Techniques

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา