โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่นการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ2022 Design Thinking - Slow Movement Workshop ร่วมกับ Nanhua University ไต้หวัน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่นการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ2022 Design Thinking - Slow Movement Workshop ร่วมกับ Nanhua University ไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กันยายน 2565 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิเทศสัมพันธ์ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่นการคัดเลือก เข้าร่วมโครงการ2022 Design Thinking - Slow Movement Workshop ร่วมกับ Nanhua University ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 24 ก.ย. - 29 ต.ค. 65

ขอให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSenFHl4pyq.../viewform... ภายในวันจันทร์ที่ 12 ก.ย. 65

โดยขอให้นักศึกษาเข้าร่วม MS Teams ชื่อห้อง Orientation_2022 Design Thinking - Slowmovement เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ย. 65 เวลา 13.00 น.

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา