โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) จาก Guanghua School of Management สาธารณรัฐประชาชนจีน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) จาก Guanghua School of Management สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 910 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง แจ้งว่า  Guanghua School of Management สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกาศให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) ของปีการศึกษา พ.ศ.2565 โดยผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถดูรายละเอียดและสมัครได้โดยตรงที่ลิงค์ต่อไปนี้ www.studyatpku.com และมีกำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 28 กุภาพันธ์ 2565
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา