โลโก้เว็บไซต์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขอทุนศึกษาต่อต่างประเทศ” (RMUTL Study Abroad Workshop 2020) | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขอทุนศึกษาต่อต่างประเทศ” (RMUTL Study Abroad Workshop 2020)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 298 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขอทุนศึกษาต่อต่างประเทศ” (RMUTL Study Abroad Workshop 2020) ให้แก่นักศึกษา มทร. ล้านนา ที่สนใจ จำนวน 34 ราย เพื่อให้ข้อมูลทุนการศึกษาต่อต่างประเทศและแนะแนวเทคนิควิธีการในการขอทุนดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Innovation Room) โดยบุคลากรวิเทศสัมพันธ์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเดือนเพ็ญ แซ่เห่อ ผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน (สำนักงานเขตภาคเหนือ ม.แม่โจ้ ) มาให้ความรู้เกี่ยวกับทุนการศึกษาไต้หวันอีกด้วย ทั้งนี้ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 จะมีการจัดทดสอบข้อสอบจำลองภาษาอังกฤษ TOEIC 2020 และ IELTS ให้แก่นักศึกษากลุ่มดังกล่าว

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา