โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Learning Express 2020  | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Learning Express 2020

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 26 มกราคม 2563 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 375 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 26 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดกิจกรรมคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการ Learning Express 2020 (LEX 2020) ณ ห้อง บธ 201 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีคณะอาจารย์ทีม LeX Facilitators เป็นกรรมการคัดเลือกผ่านกิจกรรม Design Thinking ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 53 ราย และจะคัดเลือกเหลือ 25 ราย เพื่อเข้าร่วมโครงการ LEX 2020 กับนักศึกษาและอาจารย์จาก Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ และ Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนมีนาคมนี้ 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา