โลโก้เว็บไซต์ เชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขอทุนศึกษาต่อต่างประเทศ” (RMUTL Study Abroad Workshop 2020) | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขอทุนศึกษาต่อต่างประเทศ” (RMUTL Study Abroad Workshop 2020)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 มกราคม 2563 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 773 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานวิเทศสัมพันธ์มีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขอทุนศึกษาต่อต่างประเทศ” (RMUTL Study Abroad Workshop 2020) ให้แก่นักศึกษา มทร. ล้านนา ที่สนใจ จำนวน 35 ราย เพื่อให้ข้อมูลทุนการศึกษาต่อต่างประเทศและแนะแนวเทคนิควิธีการในการขอทุนดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Innovation Room) ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น.
 

นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนได้ทาง https://qrgo.page.link/itT81 หรือทาง QR Code โดยผู้สมัครก่อนมีสิทธิก่อน จำนวน 35 คน เท่านั้น ทั้งนี้ในการทดสอบข้อสอบจำลองภาษาอังกฤษ นักศึกษาที่เข้าร่วมต้องรับผิดชอบค่าถ่ายเอกสารข้อสอบด้วยตนเองประมาณ 70 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ มทร. ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา