โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Franco - Thai Scholarship Program ประจำปี 2563 ระดับปริญญาโทและเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Franco - Thai Scholarship Program ประจำปี 2563 ระดับปริญญาโทและเอก ณ ประเทศฝรั่งเศส

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ธันวาคม 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 284 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับแจ้งจจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ว่าทางสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Franco - Thai Scholarship Program ประจำปี 2563 สำหรับนักศึกษาไทยที่มีอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเอกในสาขาใดก็ได้ในสถาบันอุดมศึกษาฝรั่งเศส โดยรัฐบาลฝรั่งเศสจะคัดเลือกผู้ได้รับทุนจำนวนปีละประมาณ 20 - 25 คน ทั้งนี้ผู้สนใจต้องสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ http://www.francothai-science.com/scholarships/ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย โทร. 026272160, 026272107 อีเมล csu.bkk@gmail.com หรือ bangkok@campusfrance.org
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา