โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP)  ประเทศสิงคโปร์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 ธันวาคม 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 292 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับ Ms. Koh Siok Im และ Mr. Lian choi ผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ ในฐานะ Faciltator สำหรับโครงการ Learning Express 2020 (LeX2020) ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร. ล้านนา โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยอาจารย์ผู้เป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ และบุคลากรวิเทศสัมพันธ์

การประชุมนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการ LeX 2020 ทีมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 27 มีนาคม 2563 ให้แก่ผู้บริหาร มทร. ล้านนา ทราบ พร้อมทั้งประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการดำเนินโครงการฯ รวมถึงได้เดินทางไปสำรวจชุมชนเป้าหมายเพื่อกำหนดโจทย์ปัญหาในการดำเนินโครงการฯ ณ ชุมชนสันป่าเปา ต.สันป่าเปา อ.สันทราย บ้านเชิงดอย ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง และบ้านดอนหลวง ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เมื่อวานที่ 7 - 8 ธันวามคม 2562 ที่ผ่านมาด้วย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา