โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 468 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563 ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา รวมทั้งเสริมสร้างให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานและความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคเอเซียกับยุโรป  โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในประเทศเบลเยียมและเยอรมนี ระยะเวลา 2-6 เดือน ในอัตราเหมาจ่าย รายละ 60,000 บาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

นักศึกษาผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโปรแกรมและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่  http://www.inter.mua.go.th/ หัวข้อ Announcement หัวข้อย่อย Call for Applications of 2020 ASEM Work Placement Programme และส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานที่กำหนดมายังงานวิเทศสัมพันธ์ มทร. ล้านนา ภายในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เพื่อทำการคัดเลือกและเสนอชื่อต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ต่อไป

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา