โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2563  | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 539 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค (Global Undergraduate Exchange Program หรือ Global UGRAD) สำหรับปีการศึกษา 2563เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นาและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับ 1 ภาคการศึกษา (ระยะเวลา 4-5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2020/Spring 2021) แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี

นักศึกษาผู้สนใจสมัครชิงทุนสามารถดาวน์โหลดระเบียบการและข้อแนะนําการกรอกใบสมัครได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/2020-global-ugrad/ และส่งมายังงานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ภายในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เพื่อทำการคัดเลือกและเสนอชื่อต่อมูลนิธิฯต่อไป

หากนักศึกษามีข้อสงสับยสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับทางมูลนิธิฯในเวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. โทร. 022850581-2 ต่อ 106 หรือส่งอีเมล์ไปที่ tusef@fulbrightthai.org (ติดต่อคุณศุภวารี ภัทราวณิชย์)

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา