โลโก้เว็บไซต์ การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในไต้หวัน | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในไต้หวัน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 กันยายน 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 320 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 25 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากไต้หวัน โดย Dr. Chen-Yuan Tung ผู้แทนรัฐบาลจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย เป็นผู้นำคณะบริหารและบุคลากรจากสำนักงานและมหาวิทยาลัยในไต้หวันจำนวน 18 ราย จาก 10 สถาบัน ได้แก่ National Taiwan University, Chinese Culture University,  Kun Shan University, Tzu Chi University, Kao Yuan University,  Ching Kuo Institute of Mangement & Health, Ming Chuan University, CTBC Financial Management College และ Yuanpei University of Medical Technology เข้าพบผู้บริหารและบุคลากร มทร.ล้านนา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ใจวงค์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธ่นในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร. ล้านนา

การประชุมในครั้งนี้เป็นการแนะนำ มทร. ล้านนา และมหาวิทยาลัยในไต้หวันข้างต้นให้รู้จักกันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกันในอนาคต และในโอกาสนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันคณะผู้บริหารและศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ณ ร้านอาหารครัวศิลปาชีพอีกด้วย

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา