โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม English Classes for Learning Express 2019 students วันที่ 3 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรม English Classes for Learning Express 2019 students วันที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 181 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 28 มีนาคม 2562 วันที่ 3 ของกิจกรรม  English Classes for Learning Express 2019 students สำหรับนักศึกษา มทร. ล้านนา ทั้ง 27 คน ที่จะเข้าร่วมโครงการ LEX 2019 ร่วมกับนักศึกษาจากสิงคโปร์ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2562 ในภาคเช้าเป็นการเรียนภาษาอังกฤษในหัวข้อ Thai-English Translation และในภาคบ่ายเป็นการฝึกทักษะการนำเสนอ Project Presentation ซึ่งทั้งสองกิจกรรมนำโดย อ.ธรรมนูญ บุพเต และอาจารย์คณะกรรมการดำเนินโครงการ LEX2019

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา