โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม English Classes for Learning Express 2019 students วันที่ 2  | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรม English Classes for Learning Express 2019 students วันที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 มีนาคม 2562 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 142 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      วันที่ 27 มีนาคม 2562 วันที่ 2 ของกิจกรรม English Classes for Learning Express 2019 students สำหรับนักศึกษา มทร. ล้านนา ทั้ง 27 คน ที่จะเข้าร่วมโครงการ LEX 2019 ร่วมกับนักศึกษาจากสิงคโปร์ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2562 ในภาคเช้าเป็นการเรียนภาษาอังกฤษในหัวข้อ Communication Stratigies โดย ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ และ Mr. Trevor Youngquist และในภาคบ่ายเป็นการเรียนรู้วิธีการทำ Persona ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการทำ Design Thinking กิจกรรมหลักของ LEX2019 โดยอาจารย์ นภัสพร ไชยวงค์ และ Ms. Robin Faith Gawec

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา