โลโก้เว็บไซต์ บทความ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 บทความ

ทุนระดับปริญญาโทและเอก DAAD Scholarship in Germany 2020-21 ณ ประเทศเยอรมนี
พุธ 1 กรกฎาคม 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

ทุนการศึกษา DAAD เป็นหนึ่งในทุนการศึกษาชั้นนำของโลก เป็นโปรแกรมทุนการศึกษาที่มีชื่อเสียงและมีการแข่งขันสูงที่สุดในโลก โดย DAAD Scholarship in Germany 2020-21 ณ ประเทศเยอรมนี มีรายละเอียดดังนี้ มูลค่าทุนที่ได้รับ - ระดับปริญญาโท ค่าครองชีพรายเดือน 850 ยูโร (ประมาณ 30,000 บาท) - ระดับปริญญาเอก ค่าครองชีพรายเดือน 1,200 ยูโร (ประมาณ 42,000 บาท) - ค่าประกันสุขภาพ - ค่าตั๋วเครื่องบิน - ค่าเล่าเรียน ระดับการศึกษาและสาขาวิชา >> อ่านต่อ


ทุนระดับปริญญาเอกด้าน Experimental Nanoscale Physics ณ SRMIST ประเทศอินเดีย
จันทร์ 22 มิถุนายน 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

 SRM Institute of Science and Technology ประเทศอินเดีย มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุนให้กับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2020-21 ในสาขาฟิสิกส์ทดลองระดับนาโน (Experimental Nanoscale Physics) รายละเอียดดังนี้   มูลค่าทุนการศึกษา: – ทุน SRMIST เป็นเวลา 3 ปีเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยระดับโลก – หัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ด้าน experimental nanoscience และ nanotechnology &ndas... >> อ่านต่อ


ทุนระดับปริญญาโทสาขาการตลาดแบบดิจิทัล ณ Dublin City University ประเทศไอร์แลนด์
ศุกร์ 19 มิถุนายน 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

ทุนการศึกษาจาก John Thompson เปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติศึกษาต่อที่ Dublin City University โดนเป็นทุนการศึกษาได้มอบทุนเต็มจำนวน เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาการตลาดแบบดิจิทัล ในหลักสูตรเต็มเวลา สำหรับปีการศึกษา 2020/21 รายละเอียดดังนี้ มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนเต็มจำนวน   ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาโท สาขา Digital Marketing ที่ Dublin City University   คุณสมบัติผู้สมัคร:... >> อ่านต่อ


ทุนระดับสูงกว่าปริญญาตรี Institute of Current World Affairs Fellowship ณ สหรัฐอเมริกา
พฤหัสบดี 18 มิถุนายน 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

Institute of Current World Affairs Fellowship คือทุนการศึกษาสำหรับนักเขียนเพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะ โดยจะได้รับทุนเข้าร่วมโครงการถึงที่สหรัฐอเมริกา โดยเป็นทุนการศึกษากว่า 2 ปีสำหรับการออกแบบและการเขียนวิจัย ซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้เข้าร่วมในหลักสูตรการศึกษาปี 2021 ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป รายละเอียดดังนี้ มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่ายขณะเข้าร่วมโครงการ   ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับสูงกว่าปริญญ... >> อ่านต่อ


ทุนระดับปริญญาโทและเอก Research Training Program Scholarship (RTP) ณ Deakin University ประเทศออสเตรเลีย
พุธ 17 มิถุนายน 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

ทุน Research Training Program Scholarship (RTP) สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ Deakin University ประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งยังเป็นทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมทั้งค่าครองชีพ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันสุขภาพ และอื่นๆ รายละเอียดดังนี้ มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนเต็มจำนวน ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้ – ค่าครองชีพประจำปีสูงสุด 28,092 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ราว 600,000 บาท) – ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน สำหรับระดับปริญญาโทสูงสุด 2 ปี และระดับป... >> อ่านต่อ


ทุนการวิจัยหลังปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ ณ ประเทศลัตเวีย
อังคาร 16 มิถุนายน 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

The State Education Development Agency (SEDA) ประเทศลัตเวีย ได้เปิดรับสมัครแข่งขันเพื่อรับทุนสำหรับการทำวิจัยหลังปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์ ที่ประเทศลัตเวีย โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะของนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะมีความรู้ ความสามารถ เพื่อเริ่มต้นอาชีพในสถาบันวิทยาศาสตร์และองค์กรต่างๆ ระดับโลก รวมถึงเพื่อพัฒนาการวิจัย รายละเอียดทุนดังนี้ มูลค่าทุนการศึกษา: – ทุนสนับสนุนการวิจัยสูงสุดถึง 111,505 ยูโร (ราว 4,000... >> อ่านต่อ


ทุนระดับปริญญาโท ณ Norwegian University of Science and Technology ที่ประเทศนอร์เวย์
จันทร์ 15 มิถุนายน 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ประเทศนอร์เวย์ อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยทุนนี้เป็นทุนสำหรับนักศึกษา non-EU โดยเฉพาะ และนักศึกษาจะได้ใช้เวลาสองปีเต็มที่ Norwegian University of Science and Technology (NTNU) รายละเอียดดังนี้ มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนการศึกษาเต็มจำนวน   ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาโท ในหลากห... >> อ่านต่อ


โครงการแนะแนวข้อสอบ TOEIC 2020 ออนไลน์ สำหรับบุคลากร มทร. ล้านนา
ศุกร์ 12 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการแนะแนวข้อสอบ TOEIC 2020 ออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2563 (40 ชั่วโมง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการเน้นการให้ความรู้และเทคนิคเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผล TOEIC ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานที่ได้รับความนิยมในระดับนานาชาติ และดำเนินการสอนโดย น.ส.สุมนา โสระธิวา นักวิเทศสัมพันธ์ มทร. ล้านนา ... >> อ่านต่อ


ทุนด้านการวิจัยระดับปริญญาโทและเอก Monash International Tuition Scholarship (MITS) ณ Monash University ประเทศออสเตรเลีย
พฤหัสบดี 11 มิถุนายน 2563 / ข่าวทุน/วิจัย

Monash International Tuition Scholarship (MITS) คือทุนจาก Monash University หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศออสเตรเลีย ทุนการศึกษานี้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติเพื่อทำการวิจัยทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รายละเอียดดังนี้ มูลค่าทุนการศึกษา: – ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียน – ประกันสุขภาพ   ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก   >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ผ่านระบบออนไลน์
พุธ 10 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 สำนักส่งเสริมวิชากการและงานทะเบียน(สวท.) โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรร่วมกับตัวแทนจาก Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ Mr. Wee Eng Soon, Country Manager JP/TH/TW/VN ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team โดยมีผู้บริหาร และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในการประชุมมีการหารือความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือแบบ Online... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 279

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา