โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กันยายน 2562 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในไต้หวัน
วันที่ 25 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากไต้หวัน โดย Dr. Chen-Yuan Tung ผู้แทนรัฐบาลจากสำนักงานเศรษฐกิ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา