โลโก้เว็บไซต์ NHU2019 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

NHU2019

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กันยายน 2562 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Nanhua University ไต้หวัน
วันที่ 25 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Nanhua University ไต้หวัน ได้แก่ Prof. Bo-Ching Chen, The...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา