โลโก้เว็บไซต์ oir 2562 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

oir 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 พฤศจิกายน 2561 โดย วิเทศสัมพันธ์



การประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2562
     วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 งานวิเทศสัมพันธืจัดการประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานวิเทศสัมพันธ์ประจำปี 2562 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา