โลโก้เว็บไซต์ แคนาดา | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แคนาดา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 ตุลาคม 2561 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตแคนาดา
วันที่ 28 กันยายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับคุณนิจวรรณ ศรีวิบูลย์ จากเอกอัครราชทูตแคนาดา โดยในการประชุมได้รับเกียรติ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา