โลโก้เว็บไซต์ ctbu22.11 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ctbu22.11

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธาร...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา