โลโก้เว็บไซต์ koreatech 14.12.2560 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

koreatech 14.12.2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Korea University of Technology and Education (KOREATECH) สาธารณรัฐเกาหลีใต้
          วันที่ 14 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Korea University of Technology and Education (KOREATECH)...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา