โลโก้เว็บไซต์ เตรียมเด็กไปสิงคโปร์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เตรียมเด็กไปสิงคโปร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมโครงการ TFI SCALE 2017 (LEX) ณ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์
        วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยอาจารย์...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา