โลโก้เว็บไซต์ ประชุม cdio | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุม cdio

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมแผนการดำเนินงานต่อเนื่องการจัดการศึกษาแบบ CDIO
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมแผนการดำเนินงานต่อ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา