โลโก้เว็บไซต์ RMUTL วารสารออนไลน์ | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : RMUTL วารสารออนไลน์

การประชุม 2nd SEAMEO Polytechnic Network Meeting
อังคาร 10 ตุลาคม 2560

          วันที่ 10 ตุลาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2nd SEAMEO Polytechnic Network Meeting ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก Southeast Asian Ministers of Education Secretariat (SEAMEO) จำนวนกว่า 60 คน โดยในการประชุมได้รับเกียรติจาก Dr. Gatot Priwirjanto เลขาธิการ SEAMEO เป็นประธานในการประชุม  ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา