โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน
พฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2562

     วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Shanghai Jiao Tong University สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ Prof.Peng Zhan Ms. Rong Rong Zhou และ Prof. Dr. Pradit Terdtoon อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในการประชุมได้รับเกียรติจาก อาจารย์สามารถ ยะเชียงคำ  หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Tsuruoka College, National Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น
พุธ 15 พฤษภาคม 2562

       วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Tsuruoka College, National Institute of Technology พร้อมด้วย Oki Electric Industry และ Okaya (Thailand) Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้แทนดังกล่าวประกอบด้วย Mr. Koji Takahashi Tsuruoka College Mr. Yuko Usiba Tsuruoka College Mr. Mitsuaki Yamada Tsuruoka College Mr. Kazuya Kanda Tsuruoka College Mr. J... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย
อังคาร 30 เมษายน 2562

     วันที่ 30 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรพล ใจวงค์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รศ.เอมอร ไชยโรจน์  รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ผศ.สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  อ.อุษามาศ รัตนวงศ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ อาจารย์ผู้เกี่ยวข้องและบุคลากรงานวิเทศสัม... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Sejong University ประเทศเกาหลีใต้
ศุกร์ 26 เมษายน 2562

     วันที่ 26 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับ Prof. Sung Wook Biak จาก Intelligent Media Laboratory, Sejong University ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกับอาจารย์ มทร. ล้านนา ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมมุข อาคารอำนวยการ ชั้น 2      การประชุมในครั้งนี้ มีการหารือความเป็นไปได้ในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมนานาชาติ "The 5th International Confere... >> อ่านต่อ


เชิญชมการจัดแสดงและนำเสนอผลงาน Social Innovation
อังคาร 2 เมษายน 2562

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทุกท่าน ร่วมรับชมการจัดแสดงและนำเสนอผลงาน Social Innovationของนักศึกษา มทร.ล้านนา และ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ที่เข้าร่วมโครงการ Learning Express 2019 ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 ณ ลาน @B1 ชั้น B1 (หน้าร้าน Hot Pot) ศูนย์การค้ากาดสวนแก้ว ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 15.00 น. >> อ่านต่อ


โครงการ LEX 2019 กิจกรรมลงพื้นที่ชุมชน
อังคาร 2 เมษายน 2562

     ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2562 นักศึกษาและอาจารย์ของ มทร.ล้านนา และ Singapore Polytechnic จำนวนกว่า 70 ราย ของโครงการ Learning Express 2019 ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านในอำเภอแม่วิน เพื่อสำรวจปัญหา และหาแนวทางการแก้ไข เพื่อสร้างเป็นตันแบบนวัตกรรมเพื่อชุมชนที่แตกต่างกันใน 3 หมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้      1. หมู่บ้านสบวิน 1 - How can we help bamboo rafts providers and workers in managing the ba... >> อ่านต่อ


กิจกรรม English Classes for Learning Express 2019 students วันที่ 3
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562

     วันที่ 28 มีนาคม 2562 วันที่ 3 ของกิจกรรม  English Classes for Learning Express 2019 students สำหรับนักศึกษา มทร. ล้านนา ทั้ง 27 คน ที่จะเข้าร่วมโครงการ LEX 2019 ร่วมกับนักศึกษาจากสิงคโปร์ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2562 ในภาคเช้าเป็นการเรียนภาษาอังกฤษในหัวข้อ Thai-English Translation และในภาคบ่ายเป็นการฝึกทักษะการนำเสนอ Project Presentation ซึ่งทั้งสองกิจกรรมนำโดย อ.ธรรมนูญ บุพเต และอาจารย์คณะกรรมการดำเนินโครงการ LEX2019 >> อ่านต่อ


กิจกรรม English Classes for Learning Express 2019 students วันที่ 2
พุธ 27 มีนาคม 2562

      วันที่ 27 มีนาคม 2562 วันที่ 2 ของกิจกรรม English Classes for Learning Express 2019 students สำหรับนักศึกษา มทร. ล้านนา ทั้ง 27 คน ที่จะเข้าร่วมโครงการ LEX 2019 ร่วมกับนักศึกษาจากสิงคโปร์ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2562 ในภาคเช้าเป็นการเรียนภาษาอังกฤษในหัวข้อ Communication Stratigies โดย ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ และ Mr. Trevor Youngquist และในภาคบ่ายเป็นการเรียนรู้วิธีการทำ Persona ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการทำ Design Thinking กิจกรรมหลักของ LEX2019 โดยอาจารย์ นภัสพร ไชยวงค์ และ... >> อ่านต่อ


กิจกรรม English Classes for Learning Express 2019 students
อังคาร 26 มีนาคม 2562

     วันที่ 26 มีนาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับคณะกรรมการโครงการ LEX และอาจารย์ศูนย์ภาษาเวียงเจ็ดลิน จัดกิจกรรม English Classes for Learning Express 2019 students สำหรับนักศึกษา มทร. ล้านนา ทั้ง 27 คน ที่จะเข้าร่วมโครงการ LEX 2019 ร่วมกับนักศึกษาจากสิงคโปร์ในระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 9 เมษายน 2562      สำหรับการเรียนการสอนในภาคเช้าเป็นการแนะนำโครงการ Learning Express โดยอาจารย์ธรรมนูญ บุพเต และทดสอบภาษา... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guilin Tourism University (GUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน
อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2562

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guilin Tourism University (GUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ซึ่งผู้แทนประกอบด้วย 1. Professor Zhang XianChun, Dean of Belt and Road International School 2. Pan JunYang, Executive Dean of Belt and Road International School     >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 21 - 30 ทั้งหมด 144

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา