โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

งานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทงร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 งานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทงร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศษสตร์ ณ มทร.ล้านนา เจ็ดยอด โดยกระทงดังกล่าวจะนำไปร่วมเดินขบวนในประเพณีลอยกระทงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอขอบคุณรูปภาพจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> อ่านต่อ


งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาศิลปกรรมและการออกแบบจาก Guangxi Normal University (GNXU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 15 ราย ที่เดินทางมาเพื่อแลกเปลี่ยน ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - 16 มีนาคม 2563 ขอขอบคุณรูปภาพจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> อ่านต่อ


การประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
อังคาร 22 ตุลาคม 2562

    วันที่ 22 ตุลาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุม งานวิเทศสัมพันธ์  ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านงานวิเทศสัมพันธ์ของทุกคณะ รวมถึงผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและตัวแทนจากกองนโยบายและแผน ... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Technische Universitat Dresden ประเทศเยอรมนี
จันทร์ 30 กันยายน 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลบยีราชมงคลล้านนา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Technische Universitat Dresden ประเทศเยอรมนี ประกอบด้วย Prof. Dr. Baed. Kabil. Hanno Hortsch, GIP President and Director of TuDFaCE Prof. Dr. -Ing. Oliver Michler, Head if Chair, Institute of Traffic Telematics Dr. Phil. Marcel Kohler, Institute of Vocational Education and Vocational Didactics Dr. Werner Mankel, Director of IHK Dresden โดยได้รีบเกียรติจาก ดร.... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Nanhua University ไต้หวัน
พุธ 25 กันยายน 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Nanhua University ไต้หวัน ได้แก่ Prof. Bo-Ching Chen, The Dean of the Office of Academic Affairs Prof. Jun-Hong Lin, Director of the General Education Center และ Prof. Yueh-Chiao Yeh,  University Secretary โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิ... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย และมหาวิทยาลัยในไต้หวัน
พุธ 25 กันยายน 2562

วันที่ 25 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจากไต้หวัน โดย Dr. Chen-Yuan Tung ผู้แทนรัฐบาลจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย เป็นผู้นำคณะบริหารและบุคลากรจากสำนักงานและมหาวิทยาลัยในไต้หวันจำนวน 18 ราย จาก 10 สถาบัน ได้แก่ National Taiwan University, Chinese Culture University,  Kun Shan University, Tzu Chi University, Kao Yuan University,  Ching Kuo Institute of Mangement & Health, Ming Chuan... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
พฤหัสบดี 22 สิงหาคม 2562

     วันที่ 21 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ศีลศิริ สง่าจิต ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากคณะบิหารธุรกิจและศิลปศาสตร์และบุคลากรวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมหิรัญญิกา ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา โดยทางคณะผู้แทน GXNU ประกอบด้วย Prof. LI Dongmei, Directo... >> อ่านต่อ


โครงการรับรอง Dr. Karen Ashton วิทยากรบรรยายหัวข้อ “How to write the research paper for an international publication” จาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์
ศุกร์ 5 กรกฎาคม 2562

     วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการรับรองผู้แทนจาก Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ Dr. Karen Ashton, Senior Lecturer in linguistics and language education ซึ่งให้ความอนุเคราะห์บรรยายพิเศษในหัวข้อ “How to write the research paper for an international publication” เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนงานวิจัยในระดับนานาชาติ โดยมีอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษของ  มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และวิทยาเขตต่างๆเข้าร่... >> อ่านต่อ


งานเปิดบ้านศูนย์ภาษา (Open House) ประจำปีการศึกษา 2562
พุธ 26 มิถุนายน 2562

     ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีกิจกรรมเปิดบ้านศูนย์ภาษา (Open House) ประจำปีการศึกษา 2562 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์ภาษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำศูนย์ภาษาให้กับนักศึกษาใหม่ ส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นให้นักศึกษา บุคลากร ให้มีการพัฒนาทักษาภาษาต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมหลักอาทิเช่น กิจกรรมภาษาอังกฤษ เล่นเกมส์ถามตอบชิงรางวัล (Quizzes) กิจกรรมภาษาอังกฤษ ทดลองเล่นเกมส์... >> อ่านต่อ


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
จันทร์ 24 มิถุนายน 2562

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 มาหวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธู์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 8 ราย ที่จะเข้าศึกษา ในหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล และภาษาอังกฤษธุรกิจ ตามความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วม 3.5+.5 ปี ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 ระยะเวลา 1 เทอม ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 21 ตุลาคม 2562 โดยนักศึกษาแลกเปลี่ยนมีรายชื่อดังต่อไปนี้ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 134

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา