โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

โครงการ
ศุกร์ 7 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์โครงการ "Critical Thinking and Debate" ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดหมดเขตรับสมัคร 18 สิงหาคม 2563 สำหรับนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ link นี้นะคะ https://forms.gle/o8cF8sxyp6Cqrgip6 >> อ่านต่อ


ประกาศเรื่อง ผลการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เสาร์ 1 สิงหาคม 2563

ประกาศคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงล้านนา เรื่อง ผลการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                     ตามที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดให้มีการเลือก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563

          วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยอธิการบดีประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้และกล่าวคำถวาย... >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร. ล้านนา เป็นวิทยากรให้แก่ Faculty of Veterinary Medicine, Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย
พุธ 22 กรกฎาคม 2563

อาจารย์ ปณิสา กุระคาน อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา ได้รับเชิญจาก Faculty of Veterinary Medicine, Brawijaya University ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อทำหน้าที่วิทยากรในการอบรมออนไลน์ในหัวข้อ TIPS for IELTS Preparation to Study Overseas as Second Language Student และ Advantage of Applying for Overseas Study by Oneself instead of Via Agencies เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 >> อ่านต่อ


อาจารย์ มทร. ล้านนา เป็นวิทยากรในงานสัมนาออนไลน์นานาชาติ
พฤหัสบดี 16 กรกฎาคม 2563

อาจารย์กฤติกา อินตา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร. ล้านนา ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการสัมนาออนไลน์ระดับนานาชาติ ในหัวข้อ "ASIAN Higher Education Institutions towards International Students' Service Learning Program in Covid-19 pandemic: Challenges and Opportunities” เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดย FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายโครงการ Learning Express ได้แก่ Kanazawa Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น University of... >> อ่านต่อ


โครงการแนะแนวข้อสอบ TOEIC 2020 ออนไลน์ สำหรับบุคลากร มทร. ล้านนา
ศุกร์ 12 มิถุนายน 2563

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการแนะแนวข้อสอบ TOEIC 2020 ออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team ขึ้น ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2563 (40 ชั่วโมง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการเน้นการให้ความรู้และเทคนิคเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบวัดผล TOEIC ซึ่งเป็นข้อสอบมาตรฐานที่ได้รับความนิยมในระดับนานาชาติ และดำเนินการสอนโดย น.ส.สุมนา โสระธิวา นักวิเทศสัมพันธ์ มทร. ล้านนา ... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับ Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ผ่านระบบออนไลน์
พุธ 10 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 สำนักส่งเสริมวิชากการและงานทะเบียน(สวท.) โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรร่วมกับตัวแทนจาก Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ Mr. Wee Eng Soon, Country Manager JP/TH/TW/VN ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Team โดยมีผู้บริหาร และอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในการประชุมมีการหารือความเป็นไปได้ในการทำความร่วมมือแบบ Online... >> อ่านต่อ


เชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด Fiction Contest 2020 ภายใต้หัวข้อ ‘Everything Change Climate’ ของ Arizona State University
อังคาร 24 มีนาคม 2563

โครงการ Imagination and Climate Futures Initiative ของ Arizona State University เชิญชวนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ส่งเรื่องสั้นหัวข้อ ‘Everything Change Climate’ เข้าประกวดชิงรางวัล 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 32,000 บาท) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และเป็นกระบอกเสียงเกี่ยวกับวิกฤตการณ์สภาพอากาศในปัจจุบัน สามารถส่งผลงานได้ภายใน 25 เมษายน 263 โดยรายละเอียดการประกวดมีดังนี้ กติกาการประกวด: – เรื่องสั้น 1 เรื่องความยาวสูงสุดไม่เกิน 5,000 คำ >> อ่านต่อ


งานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ศุกร์ 13 มีนาคม 2563

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ดร.ณัฐรัตน์ ปานานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พร้อมด้วย ดร.สุภรพรรณ คนเฉียบ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการนักศึกษาแลกเปลี่ยน Guangxi Normal University (GXNU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ระดับปริญญาตรีและโท ทางด้านศิลปกรรมและการออกแบบ จำนวน 30 ราย ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) สำหรับนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการแส... >> อ่านต่อ


โครงการเยี่ยมเยียนนักเรียนโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ
พุธ 12 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) โดยงานวิเทศสัมพันธ์ ได้นำนักเรียนทุนพระราชทานฯ จำนวน 8 ราย เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะทำงานฝ่ายจัดการทุนการศึกษา โครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะ เพื่อรับฟังปัญหาและติดตามนิเทศนักเรียนทุนพระราชทานฯ ที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเช... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 155

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา