โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก FinUni, UTA ประเทศฟินแลนด์ และ มทร.ธัญบุรี
พุธ 6 มิถุนายน 2561

      วันที่ 6 มิถุนายน 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Finland University (FinUni), University of Tampere (UTA) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะผู้แทนได้แก่ Mr. Pasi Kaskinen          Executive Vice President, Finland University Ms. Mirka Gustafsson  &nb... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน
พฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2561

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารจาก Chongqing University of Technology (CQUT)  สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แก่ Prof.Huang Weijiu, Vice President Prof.Yu Ning, Director of Office of Liason and Cooperation Prof.Yao Lulu, Deputy Dean of College of Foreign Languages Prof.Zhou Na, Deputy Dean of College of Management Prof.Tang Dexiang, Deputy Dean, College of Economics and Finance และ Ms. Wei Yingying,... >> อ่านต่อขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัย UMAP Research Netประจำปี 2561
จันทร์ 30 เมษายน 2561

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย UMAP Research Net ประจำปี 2561 โดยเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รายละเอียดดังเอกสารแนบ   ใบสมัคร >> >> อ่านต่อ


การประชุม ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2018 (AYEF) ณ ประเทศสิงคโปร์
พฤหัสบดี 26 เมษายน 2561

ด้วย สำนักงานเลขาธิการอาเซียน แจ้งว่า National Environment Agency (NEA) จัดการประชุม ASEAN Plus Three Youth Environment Forum 2018 (AYEF) ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน-2กรกฎาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ หากนักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://environmentasean.org/ayef-2018/ >> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Learning Express Program (LEX 2018/2)
พุธ 25 เมษายน 2561

เปิดรับสมัครนักศึกษา จำนวน 27 คน เข้าร่วมโครงการ Learning Express Program (LEX 2018/2) ระหว่างวันที่ 11-21 กันยายน 2561 ณ ห้องนวัตกรรมฯ และชุมชนเป้าหมาย โดยนักศึกษาจะได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการคิดเชิงออกแบบ การทำงานร่วมกันเป็นทีม ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก SP อีกด้วย นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการครั้ง... >> อ่านต่อ


พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง มทร.ล้านนา กับ บริษัทโอก่ายะ (ประเทศไทย)จำกัด และบริษัท โอกายะ จำกัด (แผนกเหล็กและเหล็กกล้าที่ 2)
จันทร์ 23 เมษายน 2561

   วันที่ 23 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจากบริษัท โอกายะ (ประเทศไทย) จำกัด (OKAYA THAILAND CO., LTD.,) นำโดย Mr. Jun Murase, Managing Director บริษัท โอกายะ กำจัด(แผนกเหล็กและเหล็กกล้าที่ 2) (OKAYA CO., LTD. (IRON & STEEL DIVISION NO.2)) นำโดย Mr.Masamitsu Juni, Manager และบริษัท Siam Neko Energy & Resourcers Co., Ltd. นำโดย Dr. Takayuki Manaka, Director      โดยใน... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานทูตนิวซีแลนด์
ศุกร์ 23 มีนาคม 2561

          วันที่ 23 มีนาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจากสถานทูตนิวซีแลนด์ ได้แก่ คุณจารุวรรณ พงษ์จารุวัฒน์ ผู้จัดโครงการ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ และคุณสุทธิลักษณ์ แสงสุวรรณ จากนิวซีแลนด์เซนเตอร์เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ศิริลักษณ์ อินฝาง ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.กัลยารัตน์ เศวตนันทน์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ อาจารย์... >> อ่านต่อ


พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน (Learning Express 2018)
พฤหัสบดี 15 มีนาคม 2561

          วันที่ 15 มีนาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแก่นักศึกษาและอาจารย์โครงการ LEX 2018 จาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ Kanazawa Institute of Technology(KIT) และ Kanazawa Technical College (KTC) ประเทศญี่ปุ่น โดยในช่วงเข้าเดินทางไปเยี่ยมชมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ในช่วงบ่ายเดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยสุเทพ และในช่วงเย็นได้จัดพิธีปิดโครงการฯ ณ ห้อง Grand ballroom โรงแรมเชียงใหม่ฮิล2000 โดยมีกิจกรรมมอบใบป... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก English Language Academy (ELA), The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์
พุธ 14 มีนาคม 2561

     วันที่ 14 มีนาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก English Language Academy (ELA), The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์  Mr. Mike Hughes ผู้จัดการด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก       ผศ.ศิริลักษณ์ อินฝาง ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.สุพรพรรณ คนเฉียบ อ.ปริศนา กุลนลา อ.พนม แก้วผาดี  อ.มุกดา ศิริ และบุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 93

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา