โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

เชิญนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขอทุนศึกษาต่อต่างประเทศ” (RMUTL Study Abroad Workshop 2020)
พฤหัสบดี 9 มกราคม 2563

งานวิเทศสัมพันธ์มีกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขอทุนศึกษาต่อต่างประเทศ” (RMUTL Study Abroad Workshop 2020) ให้แก่นักศึกษา มทร. ล้านนา ที่สนใจ จำนวน 35 ราย เพื่อให้ข้อมูลทุนการศึกษาต่อต่างประเทศและแนะแนวเทคนิควิธีการในการขอทุนดังกล่าว ณ ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Innovation Room) ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.30 น.   นักศึกษาที่สนใจลงทะเบียนได้ทาง https://qrgo.page.link/itT81 หรือทาง QR Co... >> อ่านต่อ


งานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ OEC International Education Fair 2020
อังคาร 7 มกราคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์งานแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ OEC International Education Fair 2020 จากศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ OEC International Education ในโครงการศรีไชยยันต์ (41พาร์ค) จะจัดขึ้นในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมแคนทารีย์ ฮีลส์ เชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. ภายในงานพบกับตัวแทนสถาบันสอนภาษา โรงเรียน และมหาวิทยาลัย จากหลากหลายประเทศ อาทิ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวศีแลนด์ สิงคโปร์  ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอ... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับคณะผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์
จันทร์ 9 ธันวาคม 2562

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับ Ms. Koh Siok Im และ Mr. Lian choi ผู้แทนจาก Singapore Polytechnic (SP) ประเทศสิงคโปร์ ในฐานะ Faciltator สำหรับโครงการ Learning Express 2020 (LeX2020) ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร. ล้านนา โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมพร้อมด้วยอาจารย์ผู้เป็นคณะกรรมการดำเนินโครงการฯ ... >> อ่านต่อ


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน
พุธ 4 ธันวาคม 2562

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing University of Technology (CQUT) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 9 ราย ที่ศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการปริการ เป็นระยะเวลา 1 เทอม ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ตามโครงการจัดการศึกษาร่วม 3.5+.5 ปี ที่ระบุไว้ในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ... >> อ่านต่อ


คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Normal University (GNXU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
จันทร์ 18 พฤศจิกายน 2562

     วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Normal University (GNXU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 406 ชั้น 4 อาคารเรียนรวมภูมิปัญญาล้านนาฯ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> อ่านต่อ


คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์นำนักศึกษาจาก Guangxi Normal University เข้าพบอธิการ
ศุกร์ 15 พฤศจิกายน 2562

     วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมกับคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์นำคณะอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาศิลปกรรมและการออกแบบจาก Guangxi Normal University (GNXU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 31 ราย ที่เดินทางมาเพื่อแลกเปลี่ยน ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - 16 มีนาคม 2563 เข้าพบท่านอธิการบดี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร. ล้านนา ... >> อ่านต่อ


งานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทงร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562

     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 งานวิเทศสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทงร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศษสตร์ ณ มทร.ล้านนา เจ็ดยอด โดยกระทงดังกล่าวจะนำไปร่วมเดินขบวนในประเพณีลอยกระทงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอขอบคุณรูปภาพจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> อ่านต่อ


งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Guangxi Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน
พฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ร่วมต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาศิลปกรรมและการออกแบบจาก Guangxi Normal University (GNXU) สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 15 ราย ที่เดินทางมาเพื่อแลกเปลี่ยน ณ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ภาคเรียนที่ 2/2562 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 - 16 มีนาคม 2563 ขอขอบคุณรูปภาพจากคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ >> อ่านต่อ


การประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
อังคาร 22 ตุลาคม 2562

    วันที่ 22 ตุลาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุม งานวิเทศสัมพันธ์  ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านงานวิเทศสัมพันธ์ของทุกคณะ รวมถึงผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและตัวแทนจากกองนโยบายและแผน ... >> อ่านต่อ


การประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Technische Universitat Dresden ประเทศเยอรมนี
จันทร์ 30 กันยายน 2562

วันที่ 30 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลบยีราชมงคลล้านนา โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และงานวิเทศสัมพันธ์ จัดการประชุมร่วมกับผู้แทนจาก Technische Universitat Dresden ประเทศเยอรมนี ประกอบด้วย Prof. Dr. Baed. Kabil. Hanno Hortsch, GIP President and Director of TuDFaCE Prof. Dr. -Ing. Oliver Michler, Head if Chair, Institute of Traffic Telematics Dr. Phil. Marcel Kohler, Institute of Vocational Education and Vocational Didactics Dr. Werner Mankel, Director of IHK Dresden โดยได้รีบเกียรติจาก ดร.... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 140

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา