โลโก้เว็บไซต์ ประชุมวิเทศฯ 63 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชุมวิเทศฯ 63

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมงานวิเทศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
    วันที่ 22 ตุลาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุม งานวิเทศสัมพันธ์  ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น ณ ห้องประชุมหิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา