โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน CTBU | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน CTBU

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 มิถุนายน 2562 โดย วิเทศสัมพันธ์โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
วันที่ 24 มิถุนายน 2562 มาหวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยงานวิเทศสัมพันธู์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Chongqing Technology and Business University (CTBU...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา