โลโก้เว็บไซต์  อบรมlex2019 3 | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

อบรมlex2019 3

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 โดย วิเทศสัมพันธ์กิจกรรม English Classes for Learning Express 2019 students วันที่ 3
     วันที่ 28 มีนาคม 2562 วันที่ 3 ของกิจกรรม  English Classes for Learning Express 2019 students สำหรับนักศึกษา มทร. ล้านนา ทั้ง 27 คน ที่จะเข้าร่วมโครงการ LEX 2019 ร่วมก...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา