โลโก้เว็บไซต์ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ธันวาคม 2561 โดย วิเทศสัมพันธ์การประชุมร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย
     วันที่ 11 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดการประชุมร่วมกับ Dr. Chen-Yuan Tung ผู้แทนรัฐบาลจีน (ไต้หวัน) Mrs. Tzu-Yi Jung ผ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา