โลโก้เว็บไซต์ คัดเลือก lex | วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คัดเลือก lex

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 มกราคม 2561 โดย วิเทศสัมพันธ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ LEX 2018
          วันที่ 28 มกราคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา